Hotline - Faqs
Xưởng Sản Xuất HCM 0903.95 96 85 ANH TIẾN
Ho Chi Minh 0916.047.179 Mr Ngon
Ha Noi 0903.238.399 Mr Hai
Hai Phong 0904.387.398 Mr Tu
Da Nang 0905.102.388 Mr. Phuong
Can Tho 0949.900.037 Mr Bel
Quang Binh 0905.699.972 Mr Nhan
Banner 01
Ensure Your Progress !
  • Arc Welding
  • Tig Welding
  • Mig Welding
  • Plasma Cutting
  • Butt Welding
  • Submerged Arc Welding
  • Spot Welding
  • Seam Welding
  • Grid Construction Welding
  • BOARD